Aktuality

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední hodiny:
PONDĚLÍ 9-11
STŘEDA 13-15

Mimo úřední hodiny je nutné se předem telefonicky objednat!

PLATBA ZA ODPADY 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Platba poplatků za svoz odpadu na rok 2022 zůstává stejná jako v minulém roce, a to:
základní částka 900,-/osobu/rok za sezonní svoz
příplatek za týdenní svoz 515,-/nádoba/rok
případně další příplatky za větší nádobu dle vyhlášky.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!
Svoz černých TKO popelnic probíhá do 31.3.2022 každou středu v ranních hodinách na původní známku z roku 2021. Od 1.4.2022 již svozová firma na tuto známku popelnici nevyveze.

SVOZ ŽLUTÝCH NÁDOB V ROCE 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Svoz žlutých popelnic na plast bude v roce 2022 pokračovat stejně jako v roce minulém, a to každý sudý pátek počínaje 14.1.2022. Stejně jako v roce minulém zůstává tato služba pro naše občany ZDARMA.

POPLATEK ZA PSY NA ROK 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Poplatky za psy na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v roce minulém, tedy:
a) za prvního psa 200,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osobou starší 65 let 300,-Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!

ZMĚNA VÝŠE STOČNÉHO OD 1. 1. 2022

INFORMACE PRO OBČANY:
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně ceny stočného, a to na 57,11,-/m3 (cena je uvedena včetně DPH). Více informací včetně kalkulace naleznete na úřední desce ZDE

POŠTA MRATÍN –  OTEVÍRACÍ DOBA

Po: 10:00 – 19:00
Út: 09:00 – 12:00
St: 10:00 – 19:00
Čt: 09:00 – 12:00
Pá: 13:00 – 16:00
So: 09:00 – 12:00

DEŠŤOVÉ VODY V KANALIZAČNÍ SÍTI

Vzhledem k současným provozním problémům na čistírně odpadních vod Polerady, způsobovaných vnikem nadměrného množství dešťových vod do kanalizační sítě v naší obci, bude v blízké době provedena celková revize kanalizačního systému, včetně prověření vedení a těsnosti domovních přípojek a případných nelegálních zaústění dešťových vod ze soukromých pozemků a nemovitostí do oddílné splaškové kanalizace. Opakovaně tímto upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Polerady, že do nově vybudované splaškové kanalizace nesmí být ze Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zaústěny dešťové svody ze střech ani odvodnění zpevněných ploch. Kanalizace slouží výlučně pro odvod splaškových odpadních vod a každým porušením zákonné povinnosti likvidovat dešťové vody na svém pozemku, bez jejich neoprávněného vypouštění do splaškové kanalizace, se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace. Pro bezproblémový provoz naší kanalizace a ČOV, je tedy nutná ukázněnost všech vlastníků napojených nemovitostí a pochopení důležitosti tohoto opatření. Revize domovních přípojek bude prováděna "prokuřováním" které odhalí všechny nelegálně zaústěné dešťové odpady. Pokud o takovýchto případech již nyní sami víte, zapracujte ve vlastním zájmu na nápravě dříve, než bude přikročeno k revizi a následnému správnímu řízení. Termín kontroly je předpokládán nejpozději do 4 týdnů a bude ještě předem oznámen.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

ZAJIŠTĚNÍ ZŠ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků s trvalým pobytem v obci Polerady:
Pro školní rok 2021/2022 se již v předstihu podařilo zajistit celkem 9 volných míst budoucím žákům 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o 5 míst v ZŠ Brázdim a 4 místa v ZŠ Záryby. 
Zájemci o umístění svých dětí do těchto školských zařízení mohou získat informace o zápisu na webových stránkách obou ZŠ (termíny zápisů do 1. tříd).
Kontakty:
ZŠ Brázdim: www.zs-a-ms-brazdim.cz , ředitel Mgr. Miroslav Čmelík, tel. 604 875 106
ZŠ Záryby: www.zszaryby.cz, ředitelka PaedDr. Miluše Nováková, tel. 326 902 585