Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY OD 1. 9. 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Od 1. září 2022 pro Vás prodlužujeme úřední hodiny. Další prodloužení bude jako vždy v době platby poplatků na začátku nového roku. Stále platí možnost telefonicky se domluvit na čas mimo úřední hodiny na tel. 604 443 969 nebo 603 884 140.

OBNOVA PROVOZU ČESKÉ POŠTY V MRATÍNĚ

Dnes 21. 11. 2022 ve 12:00 hod bude znovu otevřena pobočka České pošty v Mratíně s plnohodnotným provozem (viz příloha). Balíkové a listovní zásilky uložené na poště v Měšicích do 18. 11. 2022 zde zůstanou uložené i nadále. Důchody a poštovní poukázky je možné vyzvednout již v Mratíně, a to v plné rozsahu.

INFORMACE K ODPADŮM

Dne 19. 10. 2022 byl zahájen týdenní svoz komunálního odpadu, který bude ukončen 31. 03. 2023.

ZMĚNA VÝŠE STOČNÉHO OD 1. 1. 2022

INFORMACE PRO OBČANY:
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně ceny stočného, a to na 57,11,-/m3 (cena je uvedena včetně DPH). Více informací včetně kalkulace naleznete na úřední desce ZDE

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ PLATNÉ OD 7. LISTOPADU 2022

Od pondělí 7. 11. 2022 bude zahájena rekonstrukce mostu na silnici č. II/244 v obci Mratín. Tato uzavírka bude znamenat odklon pro autobusové linky 377 a 477. Více informací naleznete v příloze.

linka 377
linka 477

UZAVÍRKA SILNICE Č. II/244 V MRATÍNĚ

Na základě oznámení o zahájení řízení z MěÚ Brandýs nad Labem Vám sdělujeme, že je naplánována uzavírka silnice č. II/244 v Mratíně v navrhovaném termínu 07. 11. 2022 - 31. 05. 2023. Přesný termín uzavírky bude upřesněn. Objízdná trasa povede přes křižovatku Polerady rozcestí, viz přiložená mapka.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE Č. II/102

Z důvodu opravy povrchu části silnice II/101 mezi Brandýsem a Kostelcem nad Labem dojde od 24. 10. do 12. 12. 2022 k její částečné uzavírce. Provoz v daném úseku bude zachován a veden kyvadlově. Více informací naleznete v přiložené mapce.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ O 3 BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

Vzhledem k množícím se žádostem o dostavby přidružených staveb k rodinným domům o třech bytových jednotkách, vybudovaných v naší obci společností Baracom a.s., upozorňujeme jejich spolumajitele na nezbytné dodržování podmínek zastavěnosti stavebních pozemků, stanovených platným Územním plánem obce Polerady, bez nichž není možné plánované přístavby povolit. Jedná se zejména o dodržení předepsaných poměrů zastavěnosti pozemku a výměr zeleně, dle těchto podmínek prostorového uspořádání:

– maximální zastavění pozemků o rozloze 800 m2 a větších je stanoveno na 30 %, u
pozemků menších jak 800 m2 na 40 %;
– minimálně 40 % jednotlivých pozemků bude tvořit zeleň. 

Do zastavěných ploch se počítají všechny zastřešené objekty, tedy i bazény se zastřešením nebo dřevěné terasy s pevnou střechou. Do plochy zeleně se pak nepočítají žádné zpevněné plochy (parkovací místa, chodníčky) ani pevně instalované bazény bez zastřešení, skleníky, zahradní domky apod.

Při vlastní žádosti o povolení nových staveb na pozemcích rodinných domů se třemi bytovými jednotkami je tedy nutné správně vymezit stávající zastavěné plochy a plochy zeleně a s novými stavbami se vejít do předepsaných výměr. V případě úmyslného zkreslení skutečnosti hrozí od stavebního úřadu finanční sankce a nařízení k odstranění nepovolených staveb.

Dále si dovolujeme upozornit majitele těchto rodinných domů, že všechny stavby na daném pozemku jsou vždy spoluvlastněny všemi spolumajiteli nemovitosti, i když jsou investicí pouze jednoho z vlastníků. Tuto skutečnost si mnoho obyvatelů neuvědomuje a mohou pak vyvstat problémy při prodeji podílu z nemovitosti či uplatňování vlastnických práv. Z pohledu stavebního zákona se jedná stále o standardní „vícegenerační“ rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, u kterého nelze oddělit jednotlivé podíly spoluvlastníků na společných částech domu, ani rozdělit pozemek. O každou novou stavbu musí společně požádat všichni spoluvlastníci a tak budou následně i uvedeni v katastru nemovitostí.

ODPADY V OBCI

Vzhledem k častým dotazům nejen na výši ceny za svoz odpadu, ale také na systém svozu v naší obci, kdy v základním poplatku máme takzvaný "sezónní svoz", rozhodli jsme se ukázat vám, jaký je vývoj příjmů a výdajů od roku 2017. Za rok 2022 je zachycen příjem a výdej k srpnu 2022, kdy příjem se do konce roku už téměř nezvýší, ale platby nás ještě čekají nemalé. Odhad konečného stavu v prosinci je pro rok 2022 zhruba -280.000,-. Pokud bychom zavedli celoroční týdenní svoz bez výrazného zvýšení poplatku za svoz odpadu pro vás pro občany, obec by musela doplácet nemalé prostředky.

CHODNÍKY V NAŠÍ OBCI

Uvědomujeme si dlouhodobě špatný stav chodníků v naší obci a již více než 2 roky řešíme majetko-právní záležitosti k získání stavebního povolení na jejich rekonstrukci. A jelikož úsilí pana starosty nezná mezí, můžeme vám s radostí oznámit, že máme nyní souhlasy všech majitelů pozemků, projektovou dokumentaci a vrháme se do získání stavebního povolení. Následovat bude žádost o dotaci a doufejme, že pak již samotná rekonstrukce.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Po dlouhém a složitém jednání s ČEZem se podařilo podepsat situační plán ke stavebnímu povolení KE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ v celé naší obci. Tím dojde ke zrušení starého nadzemního vedení, které je v havarijním stavu včetně veřejného osvětlení. Po získání stavebního povolení zahájí ČEZ práce. Původní plány ČEZu na zapuštění vedení do země byly na rok 2030 a tak bereme jako velký úspěch, že se vše podařilo panu starostovi zajistit již nyní.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Užitečné odkazy:

PLATBA ZA ODPADY 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Platba poplatků za svoz odpadu na rok 2022 zůstává stejná jako v minulém roce, a to:
základní částka 900,-/osobu/rok za sezonní svoz
příplatek za týdenní svoz 515,-/nádoba/rok
případně další příplatky za větší nádobu dle vyhlášky.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!
Svoz černých TKO popelnic probíhá do 31.3.2022 každou středu v ranních hodinách na původní známku z roku 2021. Od 1.4.2022 již svozová firma na tuto známku popelnici nevyveze.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2022

Připravili jsme pro Vás v letošním roce novinku, a to Kalendář akcí v naší obci. Právě přistál ve vaší poštovní schránce.
Kromě svozu všeho odpadu zde naleznete i termíny na přistavení nebezpečného nebo velkoobjemových kontejnerů a v neposlední řadě akce našeho spolku. Věříme, že pro Vás bude kalendář užitečným pomocníkem.
Kalendáře budou také k vyzvednutí na obecním úřadě (pokud se k někomu nedostal - např. v nové zástavbě, kde ještě nejsou poštovní schránky).

POPLATEK ZA PSY NA ROK 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Poplatky za psy na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v roce minulém, tedy:
a) za prvního psa 200,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osobou starší 65 let 300,-Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!

SVOZ ŽLUTÝCH NÁDOB V ROCE 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Svoz žlutých popelnic na plast bude v roce 2022 pokračovat stejně jako v roce minulém, a to každý sudý pátek počínaje 14.1.2022. Stejně jako v roce minulém zůstává tato služba pro naše občany ZDARMA.