Vodné, stočné, odpady:

Vodné pro rok 2020

Stočné pro rok 2020

Informace s platnými údaji pro budoucí odběratele využívající odvod odpadních vod obce Polerady  

Informace s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy podle § 36 odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb. jsou zveřejněny nepřetržitě, a porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od vždy od 1.4. do 30.4. roku následujícího za rok předcházející na webových stránkách společnosti VaK Zápy, s.r.o.: www.vak-zapy.cz.

Odpady 2020

Vzor plné moci ke smlouvě na pitnou a odpadní vodu

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama