OBEC POLERADY

1/5

NOVINKY

ZMĚNA ÚŘADNÍCH HODIN OD 19. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Na základě usnesení vlády ČR dochází k úpravě úředních hodin obecního úřadu takto:

Pondělí:  08:00 - 12:00

Středa:   12:00 - 16:00

Před osobní návštěvou obecního úřadu je nutné se telefonicky objednat na tel. 604 443 969

Dále žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail) 

VÝLUKA VLAKOVÉHO SPOJENÍ 19. 10. - 30. 11. 2020

Z důvodu kácení dřevin podél kolejí bude vlakové spojení ve směru Neratovice - Čelákovice na trase 074 nahrazeno autobusovým spojem viz níže uvedené jízdní řády.

 

Jako zastávka slouží klasická BUS zastávka "Polerady" uprostřed obce.

 

Výlukový jízdní řád na termín 29. 10. - 30. 11. 2020 naleznete zde

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzhledem k dotazům našich občanů na vývoj situace s plánovanou výstavbou MŠ Vás tímto informujeme, že tento týden proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v dohledné době budou zahájeny práce na výstavbě základů pro následnou montáž nadzemní části objektu. V té nás zatím bohužel stále brzdí současná situace s Covid-19, díky které stále ještě čekáme na vydání stavebního povolení a následný podpis smlouvy s Ministerstvem financí o přidělení dotace, kterou máme již od června přislíbenou.

 

Pevně věříme, že se podaří s celou touto složitou anabází dospět k úspěšnému cíli, neboť je to v těchto měsících opravdu prvotní zájem vedení obce a že v září 2021 mateřskou školu otevřeme.

Zároveň se již připravuje projektová dokumentace na následné rozšíření této stavby, a to o navazující výstavbu 2. stupně spolkové základní školy, společné i pro obec Záryby. Pokud se vše podaří, pak by naše děti byly v budoucnu automaticky přijímány na 1. stupeň ZŠ Záryby, včetně zajištění hromadné přepravy, a Zárybské děti by dojížděli na 2. stupeň ZŠ do naší obce.

Držme tedy palce této vizi a našemu starostovi ke zvládnutí všech překážek na cestě k dosažení každého z vytyčených cílů – opravdu to dnes není jednoduché a vše si vyžaduje buldočí trpělivost a odhodlání, samozřejmě za cenu obětování nemalé části soukromého života a rodinné pohody.

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 9. 11. 2020 byla zahájena již delší dobu připravovaná stavba, obsahující nástavbu a celkové stavební úpravy budovy obecního úřadu.

Prvotním cílem této stavby je vybudování 2 bytových jednotek v původním půdním prostoru objektu, s využitím 100% státní dotace z programu Státního fondu rozvoje bydlení.

Samozřejmě lze konstatovat, že zrovna tato akce není prvotním zájmem rozvoje naší obce, ale vedení obce se musí stále přizpůsobovat aktuálním dotačním výzvám a tak jsme zde pouze úspěšně využili příslušný dotační program, u kterého bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce získáme 2 nájemní byty + celkovou opravu obecního úřadu. Již opravdu potřebnou rekonstrukcí tohoto objektu dojde ke zhodnocení obecního majetku a zisku prvních dvou obecních bytů, určených k pronájmu a tím tedy k dalším pravidelným příjmům do obecního rozpočtu.

Průběžně se stále pracuje na přípravě všech ostatních staveb v naší obci, jako jsou mateřská škola, nové chodníky, veřejné osvětlení, dětské hřiště a spousta dalších, o kterých Vás budeme postupně informovat. Pro všechny akce se zpracovává projektová dokumentace, vyřizují se stavební povolení i žádosti o dotace, bez kterých nejsme bohužel schopni cokoliv sami realizovat. Prozatím se tímto procesem ve všech sférách úspěšně prokousáváme a starosta vytrvale tlačí na všechny příslušné úřady a organizace, aby se postupně naplňovaly veškeré plány v úspěšnou realizaci. Je to běh na dlouhou trať, ale konečně se již rýsují konkrétní cíle našich projektů a tak si držme navzájem palce, ať se v této složité době neuzavře státní kasa pro rozvoj obcí a dočkáme se tolik potřebných změn v naší obci.

REVITALIZACE OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

Po dlouhých letech neustálých podnětů, stížností a zdlouhavého jednání se podařilo vedení obce konečně prosadit u vlastníka pozemků železniční zastávky tolik potřebný celkový úklid tohoto nehostinného prostředí, spojený s demolicí objektu původní železniční hlásky, kácením a mýcením dřevin a opravou příjezdové cesty k objektu výpravny.

S touto činností je i spojený zvýšený provoz nákladních vozidel v naší obci, dopravující z nádraží stavební suť a odpady, který by měl trvat do neděle 7.11.2020.

Zároveň s tím probíhá i dočasné využití těchto pozemků pro mezideponii stavebních materiálů, potřebných pro opravu železniční trati.

Prosíme tedy naše občany, přímo dotčené tímto zvýšeným provozem v ulici od obecního úřadu k železniční stanici, o trpělivost a pochopení, vše by se mělo do konce týdne opět zklidnit.

Jsme rádi, že prostory okolo zastávky budou po letech opět uklizené a nebudou odstrašující vstupní branou do naší obce.

Dobrou zprávou je i zrušení původně plánované demolice objektu výpravny a pokračující jednání obce s vlastníkem o možném dalším využití tohoto objektu i případném odkupu do vlastnictví obce Polerady.

Díky neoblomnosti pana starosty, který vlastníka objektu a přilehlých pozemků neustále nutí k pokračujícímu jednání, tedy jistá naděje stále žije a uvidíme, jak se tato záležitost v budoucnu vyvine.

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama