Aktuality

INFORMACE PRO OBČANY

Z důvodu plánované odstávky elektřiny bude dne 20. 9. 2021 uzavřen OBECNÍ ÚŘAD i MATEŘSKÁ ŠKOLA.

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY - ČEZ

DNE 20. 9. 2021 OZNÁMIL ČEZ PLÁNOVANOU ODSTÁVKU ELEKTŘINY V ČASE 7:30-16:30 PRO TATO ČÍSLA POPISNÁ A ČÍSLA PARCELNÍ:
Polerady (okres Praha-východ) Polerady
č. p. 1-8, 10, 11, 12, 14, 15, 17-22, 24-31, 34, 36, 38-58, 60-67, 70-76, 78, 79, 80, 106, 115, 116, 122, 125, 127, 128, 130, 201-208, 211, 212, 213, 216, 217, 219
kat. území Polerady u Prahy (kód 725218) parcelní č.
506,507, 28/1, 38, 39/1, 165/19, 165/20, 165/21, 392/1, 462, 496/37, 496/41, 496/43, 496/52, 496/53, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58, 496/60, 496/66, 496/67, 496/68, 496/74, 496/83, 496/88, 496/91, 496/92, 496/94, 496/95, 496/98, 496/100, 496/102, 496/106, 496/110, 496/111, 496/117, 496/118, 496/120, 496/121, 496/123, 496/124, 496/125, 496/126, 496/127, 496/128, 496/134, 496/138, 496/145, 496/148, 496/153, 496/155, 496/163, 496/166, 496/167, 496/171, 496/177, 496/178, 498, 508/45, 508/48, 508/51, 508/52, 508/53, 508/54, 508/55, 508/57, 508/58, 508/60, 508/61, 508/62, 508/63, 508/64, 508/65, 508/66, 508/67, 508/68, 508/70, 508/73, 513/2

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

INFORMACE PRO OBČANY: Dne 25. 9. 2021 bude u obecního úřadu přistaven kontejner na nebezpečný odpad.

NECHCEME TROLEJE DO VESNIC A DO POLÍ

Vážení občané, milí sousedé,
před několika dny jsme na obecních Úředních deskách zveřejnili oznámení EIA „Elektrifikace úseku Praha-Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377, (Praha Letňany-Kostelec nad Labem) na území obcí Veleň, Sluhy, Mratín Brázdim, Polerady a město Kostelec nad Labem“. Toto oznámení EIA nám bylo doručeno 16.7.2021

Mnozí z Vás aktivitu Středočeského kraje a Hlavního města Prahy zavést do našich obcí trolejbusy sledují.

My proti tomuto nesmyslnému nápadu už druhým rokem všemi dostupnými prostředky bojujeme. Kraj na naše opakované připomínky a stížnosti doposud téměř nereagoval. A to navzdory jeho deklaracím, že náš názor bude respektovat – tomu tak zkrátka NENÍ. Jsme jakožto zástupci samospráv a starostové, kteří musí chránit zájmy obcí a zájmy občanů, zcela ignorováni. A to přesto, že z našich obecních rozpočtů hromadnou dopravu spolufinancujeme.

Otevřený dopis hejtmance
Proto jsme se spojili s ostatními dotčenými obcemi, a přistupujeme k razantnějším krokům, o kterých Vás budeme postupně informovat. Prvním z nich je otevřený dopis všech obcí hejtmance Středočeského kraje, který si můžete přečíst zde:
Otevřený dopis starostů – hejtmanka Mgr. Petra Pecková.pdf

Časová osa
Abyste měli i vy lepší představu o vývoji celé kauzy, přikládáme také časovou osu, ve které najdete základní přehled o tom, jaké informace se k nám do obcí dostávaly, jak jsme na ně reagovali, a jaká byla věsměs zpětná vazba, resp. spíše naprostá ignorace našich nesouhlasů a racionálních připomínek:
časová osa aktual_.pdf

Budeme nadále pročítat nekonečné stohy papírů, kterými nás v této věci shora zásobují, budeme dál proti tomuto nesmyslnému záměru bojovat.      

Až si budete prohlížet VIZUALIZACE budoucí podoby obcí, tak se na to raději posaďte !

A protože s nesmyslem má smysl bojovat s humorem, zhotovili jsme i pár vtipů, které najdete v prezentaci za vizualizacemi:
PREZENTACE

Vaše obecní zastupitelstvo

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

ODEČET ELEKTŘINY

Ve dnech 30.7. - 12. 8. 2021 bude v naší obci probíhat pravidelný odečet elektroměrů. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI "UČITEL/KA MŠ"

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pozice Učitel/ka do nově zřizované Mateřské školy v obci Polerady. Více informací naleznete v příloze.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLERADY

Obec Polerady, zřizovatel Mateřské školy v Poleradech, vyhlašuje zápis do MŠ. Veškeré informace a požadavky naleznete v sekci MŠ Polerady a dále na nově zřizovaných stránkách www.mspolerady.cz v sekci Zápis

DEŠŤOVÉ VODY V KANALIZAČNÍ SÍTI

Vzhledem k současným provozním problémům na čistírně odpadních vod Polerady, způsobovaných vnikem nadměrného množství dešťových vod do kanalizační sítě v naší obci, bude v blízké době provedena celková revize kanalizačního systému, včetně prověření vedení a těsnosti domovních přípojek a případných nelegálních zaústění dešťových vod ze soukromých pozemků a nemovitostí do oddílné splaškové kanalizace. Opakovaně tímto upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Polerady, že do nově vybudované splaškové kanalizace nesmí být ze Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zaústěny dešťové svody ze střech ani odvodnění zpevněných ploch. Kanalizace slouží výlučně pro odvod splaškových odpadních vod a každým porušením zákonné povinnosti likvidovat dešťové vody na svém pozemku, bez jejich neoprávněného vypouštění do splaškové kanalizace, se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace. Pro bezproblémový provoz naší kanalizace a ČOV, je tedy nutná ukázněnost všech vlastníků napojených nemovitostí a pochopení důležitosti tohoto opatření. Revize domovních přípojek bude prováděna "prokuřováním" které odhalí všechny nelegálně zaústěné dešťové odpady. Pokud o takovýchto případech již nyní sami víte, zapracujte ve vlastním zájmu na nápravě dříve, než bude přikročeno k revizi a následnému správnímu řízení. Termín kontroly je předpokládán nejpozději do 4 týdnů a bude ještě předem oznámen.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

SEZONNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

INFORMACE PRO OBČANY: Od 1. 4. 2021 je opět SEZONNÍ (1x za 14 dní, oranžová známka) SVOZ odpadu (černých popelnic). Svoz je každou SUDOU středu v ranních hodinách. První svoz je tedy 7. 4., další následuje 21. 4. Toto samozřejmě neplatí pro občany, kteří si připlatili týdenní svoz (mají modrou známku). Pokud by měl někdo v průběhu roku potřebu svoz změnit na týdenní, stačí přijít a tuto službu doplatit. Sezonní svoz bude v platnosti do 15. 10. 2021, tedy od 20. 10. 2021 bude opět pro všechny zaveden zimní týdenní svoz.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OD 1. 4. 2021

Od 1. 4. 2021 dochází k úpravě úředních hodin takto:
PONDĚLÍ 9-11
STŘEDA 13-15

ZAJIŠTĚNÍ ZŠ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků s trvalým pobytem v obci Polerady:
Pro školní rok 2021/2022 se již v předstihu podařilo zajistit celkem 9 volných míst budoucím žákům 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o 5 míst v ZŠ Brázdim a 4 místa v ZŠ Záryby. 
Zájemci o umístění svých dětí do těchto školských zařízení mohou získat informace o zápisu na webových stránkách obou ZŠ (termíny zápisů do 1. tříd).
Kontakty:
ZŠ Brázdim: www.zs-a-ms-brazdim.cz , ředitel Mgr. Miroslav Čmelík, tel. 604 875 106
ZŠ Záryby: www.zszaryby.cz, ředitelka PaedDr. Miluše Nováková, tel. 326 902 585

POŠTA MRATÍN – DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Oznámení pro občany:
Od 1. 2. 2021 se mění otevírací doba Pošty Mratín takto:

Po: 10:00 – 19:00
Út: 09:00 – 12:00
St: 10:00 – 19:00
Čt: 09:00 – 12:00
Pá: 13:00 – 16:00
So: 09:00 – 12:00

SVOZ ŽLUTÝCH POPELNIC V ROCE 2021

Oznámení pro občany:
Svoz žlutých popelnic s plastem bude stejně jako v minulém roce probíhat v sudé týdny.
Dále upozorňujeme, že pro letošní rok (a následně každý další) bude nutné na žlutou popelnici umístit známku, kterou obdržíte při placení poplatku za svoz komunálního odpadu na obecním úřadě. Připomínáme, že splatnost poplatku je do 31.3.2021 a platbu nelze rozdělit na dvě splátky. Známku na popelnici je tedy nutné umístit do konce března. 

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2020 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška o místních poplatcích. Obsahuje jedinou změnu oproti roku minulému, a to v čl. 14 – Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu:

„Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.“

Prosíme tedy občany, kteří doposud hradili poplatek ve dvou splátkách, aby s touto změnou počítali až si půjdou na obecní úřad pro známku na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Celou vyhlášku č. 1/2020 naleznete na Úřední desce nebo zde

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 9. 11. 2020 byla zahájena již delší dobu připravovaná stavba, obsahující nástavbu a celkové stavební úpravy budovy obecního úřadu.

Prvotním cílem této stavby je vybudování 2 bytových jednotek v původním půdním prostoru objektu, s využitím 100% státní dotace z programu Státního fondu rozvoje bydlení.

Samozřejmě lze konstatovat, že zrovna tato akce není prvotním zájmem rozvoje naší obce, ale vedení obce se musí stále přizpůsobovat aktuálním dotačním výzvám a tak jsme zde pouze úspěšně využili příslušný dotační program, u kterého bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce získáme 2 nájemní byty + celkovou opravu obecního úřadu. Již opravdu potřebnou rekonstrukcí tohoto objektu dojde ke zhodnocení obecního majetku a zisku prvních dvou obecních bytů, určených k pronájmu a tím tedy k dalším pravidelným příjmům do obecního rozpočtu.

Průběžně se stále pracuje na přípravě všech ostatních staveb v naší obci, jako jsou mateřská škola, nové chodníky, veřejné osvětlení, dětské hřiště a spousta dalších, o kterých Vás budeme postupně informovat. Pro všechny akce se zpracovává projektová dokumentace, vyřizují se stavební povolení i žádosti o dotace, bez kterých nejsme bohužel schopni cokoliv sami realizovat. Prozatím se tímto procesem ve všech sférách úspěšně prokousáváme a starosta vytrvale tlačí na všechny příslušné úřady a organizace, aby se postupně naplňovaly veškeré plány v úspěšnou realizaci. Je to běh na dlouhou trať, ale konečně se již rýsují konkrétní cíle našich projektů a tak si držme navzájem palce, ať se v této složité době neuzavře státní kasa pro rozvoj obcí a dočkáme se tolik potřebných změn v naší obci.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzhledem k dotazům našich občanů na vývoj situace s plánovanou výstavbou MŠ Vás tímto informujeme, že tento týden proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v dohledné době budou zahájeny práce na výstavbě základů pro následnou montáž nadzemní části objektu. V té nás zatím bohužel stále brzdí současná situace s Covid-19, díky které stále ještě čekáme na vydání stavebního povolení a následný podpis smlouvy s Ministerstvem financí o přidělení dotace, kterou máme již od června přislíbenou.

Pevně věříme, že se podaří s celou touto složitou anabází dospět k úspěšnému cíli, neboť je to v těchto měsících opravdu prvotní zájem vedení obce a že v září 2021 mateřskou školu otevřeme.

Zároveň se již připravuje projektová dokumentace na následné rozšíření této stavby, a to o navazující výstavbu 2. stupně spolkové základní školy, společné i pro obec Záryby. Pokud se vše podaří, pak by naše děti byly v budoucnu automaticky přijímány na 1. stupeň ZŠ Záryby, včetně zajištění hromadné přepravy, a Zárybské děti by dojížděli na 2. stupeň ZŠ do naší obce.

Držme tedy palce této vizi a našemu starostovi ke zvládnutí všech překážek na cestě k dosažení každého z vytyčených cílů – opravdu to dnes není jednoduché a vše si vyžaduje buldočí trpělivost a odhodlání, samozřejmě za cenu obětování nemalé části soukromého života a rodinné pohody.

REVITALIZACE OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

Po dlouhých letech neustálých podnětů, stížností a zdlouhavého jednání se podařilo vedení obce konečně prosadit u vlastníka pozemků železniční zastávky tolik potřebný celkový úklid tohoto nehostinného prostředí, spojený s demolicí objektu původní železniční hlásky, kácením a mýcením dřevin a opravou příjezdové cesty k objektu výpravny.

S touto činností je i spojený zvýšený provoz nákladních vozidel v naší obci, dopravující z nádraží stavební suť a odpady, který by měl trvat do neděle 7.11.2020.

Zároveň s tím probíhá i dočasné využití těchto pozemků pro mezideponii stavebních materiálů, potřebných pro opravu železniční trati.

Prosíme tedy naše občany, přímo dotčené tímto zvýšeným provozem v ulici od obecního úřadu k železniční stanici, o trpělivost a pochopení, vše by se mělo do konce týdne opět zklidnit.

Jsme rádi, že prostory okolo zastávky budou po letech opět uklizené a nebudou odstrašující vstupní branou do naší obce.

Dobrou zprávou je i zrušení původně plánované demolice objektu výpravny a pokračující jednání obce s vlastníkem o možném dalším využití tohoto objektu i případném odkupu do vlastnictví obce Polerady.

Díky neoblomnosti pana starosty, který vlastníka objektu a přilehlých pozemků neustále nutí k pokračujícímu jednání, tedy jistá naděje stále žije a uvidíme, jak se tato záležitost v budoucnu vyvine.