Upozornění pro občany

V pondělí, 29. 07. 2024, bude obecní úřad zcela uzavřen. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Upozornění

Upozorňujeme občany na opravu komunikace III/2448 a dopravní omezení od 15. 08. 2024 do 22. 09. 2024

Upozornění

dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu krátkodobé uzavírky křižovatky silnice II/244 a III/2448 u Polerad (pokládka asfaltu), bude provedena dočasná změna na lince PID č.: 377

Upozornění pro občany

Ve dnech od 01. 07. 2024 do 04. 07. 2024 bude obecní úřad zcela uzavřen.

Uzavírka silnice III/0109

INFORMACE O UZAVŘENÍ SILNICE III/0109 KŘIŽOVATKA SILNIC III/0109 A III/0101 V POPOVICÍCH OD 17.6.2024 DO 21.7.2024

Dočasná změna na linkách PID

V souvislosti s uzavřením příjezdů do obce Mratín dochází k dočasným změnám na linkách PID č. 377 a 477. Jízdní řády naleznete v příloze.

2. etapa uzavírky silnice II/244

Od 17. 6. do 20. 8. 2024 budou uzavřeny příjezdy do obce Mratín ze směru od Kostelce n. Labem a od Měšic. Vjezd do obce bude možný pouze ze Sluh a z Nové Vsi.

Prodloužení uzavírky

Upozorňujeme občany na prodloužení uzavírky silnice mezi obcí Polerady a obcí Brázdim do 16. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

Dovolujeme si Vás upozornit, že volby do Evropského parlamentu 2024 se konají ve dnech 7. a 8. června 2024 a volební místnost bude na Obecním úřadu Polerady, Polerady 57

Upozornění pro občany

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 29.5.2024 mezi 10 hod. a 14:00 hod. může dojít ke krátkému výpadku a odpojení služby internet z důvodu výměny zařízení na páteřním distribučním bodě. Celková délka výpadku, 10 minut. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Team Forte NET

Kontejnery na objemný odpad

Občané obce Polerady mohou odevzdat ZDARMA objemný odpad – nábytek, podlahové krytiny, sanitu, znečištěné textilie, staré nádobí apod.

Zrušení zítřejší akce

Upozorňujeme občany na zrušení zítřejší akce a její přeložení na příští týden

Prodloužení rekonstrukce komunikace III/2449

Upozorňujeme občany na prodloužení rekonstrukce komunikace III/2449 do 10. 06. 2024.

Upozorňujeme rodiče na předzápis do MŠ Polerady

Odkaz na přijímací řízení - Předběžná přihláška k předškolnímu vzdělávání https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolapo/15B3EF7B-582C-4572-A8FD-857647E6B556/predbeznaprihlaskakpredsk

Výluka vlakové zastávky Polerady

Upozorňujeme občany, že výluka vlakové zastávky Polerady bude ukončena 22. dubna 2024 v 23,59 hod.

Sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad Polerady a FCC Česká republika, s.r.o. pořádají i letos mobilní sběr nebezpečných odpadů

Upozornění pro občany

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 9.4.2024 mezi 1:00 hod. a 3:00 hod. může dojít k výpadku služby internet z důvodu výměny zařízení na páteřní síti. Délka výpadku v maximální délce 60 minut. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny

Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2024 se obecní úřad vrací k původním úředním hodinám

Upozornění na dočasnou změnu na linkách PID

Upozorňujeme na dočasnou změnu na linkách PID z důvodu opravy povrchu komunikace III/2449

Upozornění pro občany

z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v úterý, 26. března 2024, obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení

Upozornění pro občany

z důvodu opravy zastávkového zálivu v ulici Beladova v Letňanech dojde od pondělí 18.3. do pátku 22.3. (5 dní) k dočasnému zrušení druhé nástupní zastávky Letňany směr Kostelec nad Labem. Nástup do linky 377 tak bude probíhat pouze v nástupní zastávce nacházející se uvnitř terminálu.

Rekonstrukce komunikace III/2449.

Upozorňujeme občany na rekonstrukci komunikace III/2449 v termínu 4. 4. 2024 - 15. 5. 2024

Zápis dětí ZŠ Záryby

Informace o zápisu dětí do 1. Třídy ZŠ Záryby

Inzerát uklízečka ZŠ Záryby

Zveřejněno 06.03.2024

Přerušení dodávky elektrické energie

Upozorňujeme občany na přerušení dodávky elektrické energie dne 26. 3. 2024 v době od 7:30 do 15:30 hod. v rozsahu uvedeném v příloze.

Upozornění pro občany

V pondělí,12. února 2024, bude obecní úřad z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se Vám omlouváme.

Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu havárie vodovodní přípojky na vodovodním řadu v lokalitě Baracom bude zítra, tj. 18. ledna 2024, přerušena dodávka pitné vody v domech č. p. 364, 391, 392, 393, 394 a 395.

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2024

Letos jsme pro Vás opět připravili kalendář akcí na rok 2024. Kromě svozu všeho odpadu zde naleznete i termíny přistavení nebezpečného a velkoobjemových kontejnerů a v neposlední řadě akce našeho spolku. Věříme, že i v letošním roce pro Vás bude kalendář užitečným pomocníkem. Kalendáře jsou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

Oznámení pro občany

Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy bude možno hradit na obecním úřadě od pondělí 15. ledna 2024. Od 15. ledna 2024 do 27. března 2024 budou úřední hodiny v pondělí 8,00 -12,00 hod. a ve středu 13,00 - 18,00 hod.

Vánočné jízdní řád

Od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 budou platit prázdninové jízdní řády. Omezení je stejné jako každý rok. Od 3. ledna budou opět platit stávající jízdní řády.

Oznámení pro občany

Od středy 27. 12. 2023 do pátku 29. 12. 2023 bude obecní úřad z organizačních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za případné komplikace

KONKURS NA MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY MŠ POLERADY

Obec Polerady vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Polerady. Více informací v příloze.

OZNÁMENÍ O REZIGNACI ŘEDITELKY MŠ A DOČASNÉM POVĚŘENÍ ŘÍZENÍ MŠ POLERADY

Vážení spoluobčané a rodiče našich předškoláků, dne 27.11.2023 oznámila Markéta Sandová, DiS. starostovi obce Polerady panu Jiřímu Urbanovi vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitelky Mateřské školy Polerady, a to ke dni 27.11. 2023.

Zároveň s tím byl řízením příspěvkové organizace MŠ Polerady zřizovatelem dočasně pověřen pan Jiří Urban, a to na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele, podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to s účinností ode dne 28.11.2023.

Na uvolněné místo ředitele/ředitelky MŠ Polerady bude vypsáno výběrové řízení, které je v současné době ve fázi příprav.

SEZONNÍ SVOZ ODPADU

od 1. 10. 2023 do 30. 4. 2024 bude v naší obci probíhat sezonní svoz směsného odpadu. To znamená, že každý týden budou vyváženy pouze popelnice s modrou nálepkou.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 377, 477 a 657

od 3. září 2023 dojde k obnovení běžného provozu na linkách v systému PID. Nadále pokračuje uzavírka ve Staré Boleslavi U Brány a uzavírka mostu na silnici II/101 v Kostelci nad Labem. Linka 657 je zkušebně prodloužena všemi spoji do Panenských Břežan. V příloze jsou pro Vaši potřebu zastávkové jízdní řády platné od 3. září.

ROZVOZ BALÍKŮ ČESKÉ POŠTY

INFORMACE PRO OBČANY: Na základě informací České pošty v Mratíně nefunguje do odvolání z kapacitních důvodů rozvoz balíků v Poleradech a okolních obcích (které patří pro Mratín). Informace a případné stížnosti volejte na níže uvedená čísla

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU POLERADY

Mimo úřední hodiny je NUTNÉ se předem telefonicky objednat na tel. čísle 603 884 140.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY MRATÍN

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2023

Letos jsme pro Vás opět připravili kalendář akcí na rok 2023, který Vám v nejbližších dnech přistane v poštovních schránkách.
Kromě svozu všeho odpadu zde naleznete i termíny voleb, termíny přistavení nebezpečného a velkoobjemových kontejnerů a v neposlední řadě akce našeho spolku.
Věříme, že i v letošním roce pro Vás bude kalendář užitečným pomocníkem.
Kalendáře jsou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁRYBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Záryby pro školní rok 2023/2024 naleznete v přiloženém letáku.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Sluhy pro školní rok 2023/2024 naleznete v přiloženém letáku.

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM NA ROK 2023

STOČNÉ NA ROK 2023

Na základě kalkulace provozovatele kanalizace a ČOV Polerady VaK Beroun a. s činí od 1. 1. 2023 výše stočného 68,77 Kč/m3 bez DPH, reps. 75,65 , - Kč/m3 s DPH.
BÚ k úhradě stočného: 5012008213/5500
Více informací naleznete v přiložené kalkulaci.

SVOZ ŽLUTÝCH NÁDOB V ROCE 2023

Svoz žlutých popelnic na plast bude v roce 2023 pokračovat stejně jako v roce minulém, a to každý sudý pátek. Stejně jako v roce minulém zůstává tato služba pro naše občany ZDARMA.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ O 3 BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

Vzhledem k množícím se žádostem o dostavby přidružených staveb k rodinným domům o třech bytových jednotkách, vybudovaných v naší obci společností Baracom a.s., upozorňujeme jejich spolumajitele na nezbytné dodržování podmínek zastavěnosti stavebních pozemků, stanovených platným Územním plánem obce Polerady, bez nichž není možné plánované přístavby povolit. Jedná se zejména o dodržení předepsaných poměrů zastavěnosti pozemku a výměr zeleně, dle těchto podmínek prostorového uspořádání:

– maximální zastavění pozemků o rozloze 800 m2 a větších je stanoveno na 30 %, u
pozemků menších jak 800 m2 na 40 %;
– minimálně 40 % jednotlivých pozemků bude tvořit zeleň. 

Do zastavěných ploch se počítají všechny zastřešené objekty, tedy i bazény se zastřešením nebo dřevěné terasy s pevnou střechou. Do plochy zeleně se pak nepočítají žádné zpevněné plochy (parkovací místa, chodníčky) ani pevně instalované bazény bez zastřešení, skleníky, zahradní domky apod.

Při vlastní žádosti o povolení nových staveb na pozemcích rodinných domů se třemi bytovými jednotkami je tedy nutné správně vymezit stávající zastavěné plochy a plochy zeleně a s novými stavbami se vejít do předepsaných výměr. V případě úmyslného zkreslení skutečnosti hrozí od stavebního úřadu finanční sankce a nařízení k odstranění nepovolených staveb.

Dále si dovolujeme upozornit majitele těchto rodinných domů, že všechny stavby na daném pozemku jsou vždy spoluvlastněny všemi spolumajiteli nemovitosti, i když jsou investicí pouze jednoho z vlastníků. Tuto skutečnost si mnoho obyvatelů neuvědomuje a mohou pak vyvstat problémy při prodeji podílu z nemovitosti či uplatňování vlastnických práv. Z pohledu stavebního zákona se jedná stále o standardní „vícegenerační“ rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, u kterého nelze oddělit jednotlivé podíly spoluvlastníků na společných částech domu, ani rozdělit pozemek. O každou novou stavbu musí společně požádat všichni spoluvlastníci a tak budou následně i uvedeni v katastru nemovitostí.

CHODNÍKY V NAŠÍ OBCI

Uvědomujeme si dlouhodobě špatný stav chodníků v naší obci a již více než 2 roky řešíme majetko-právní záležitosti k získání stavebního povolení na jejich rekonstrukci. A jelikož úsilí pana starosty nezná mezí, můžeme vám s radostí oznámit, že máme nyní souhlasy všech majitelů pozemků, projektovou dokumentaci a vrháme se do získání stavebního povolení. Následovat bude žádost o dotaci a doufejme, že pak již samotná rekonstrukce.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Po dlouhém a složitém jednání s ČEZem se podařilo podepsat situační plán ke stavebnímu povolení KE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ v celé naší obci. Tím dojde ke zrušení starého nadzemního vedení, které je v havarijním stavu včetně veřejného osvětlení. Po získání stavebního povolení zahájí ČEZ práce. Původní plány ČEZu na zapuštění vedení do země byly na rok 2030 a tak bereme jako velký úspěch, že se vše podařilo panu starostovi zajistit již nyní.