Aktuality

KONKURZ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ POLERADY

Obec Polerady vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Polerady. Více informací naleznete na Úřední desce Obecního úřadu ZDE

CESTOVÁNÍ MEZI OKRESY OD 1. 3. 2021

Na základě nařízení o omezení volného pohybu je nutné mít při cestě do jiného okresu potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení. Tyto dokumenty si můžete stáhnout zde na našich stránkách. Viz níže:

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU OD 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády se od 1. 3. 2021 omezuje osobní kontakt zaměstnanců obecního úřadu s veřejností na minimum.

ÚŘEDNÍ HODINY: PONDĚLÍ 9-11, STŘEDA 15-17.

POKLADNA obecního úřadu je od 1. 3. 2021 UZAVŘENA. Platba za místní poplatky bude možná POUZE na bankovní účet (viz. samostatná zpráva níže).

PŘIHLÁŠENÍ K TP, OVĚŘOVÁNÍ PODPISU apod. - pokud je nezbytně nutné podobné situace řešit, je NUTNÉ se předem telefonicky OBJEDNAT na tel. čísle 604 443 969. Děkuji za pochopení.

PLATBA ZA SVOZ ODPADU A ZA PSY OPĚT POUZE NA BANKOVNÍ ÚČET

Vzhledem k nepříznivé situaci s epidemií COVID-19 a novým opatřením, jsme nuceni opět omezit provoz obecního úřadu na minimum. Prosím občany, kteří ještě nemají zaplaceno za svoz odpadu a za psy, aby tak učinili formou bankovního převodu. Číslo účtu: 420555379/0800 VS: číslo popisné Poznámka: Jména a příjmení všech osob, za které je poplatek uhrazen, velikost a počet nádob, četnost svozu (příklad: Novák Jan, Nováková Jana, Novák Honzík, 1x 120 l, týdenní svoz) Částka: 900,-/osobu/rok + 515,-/příplatek za týdenní svoz (příklad viz Novákovi 3x900,- + 515 = 3.215,-) Po připsání platby na účet Vám bude známka doručena do poštovní schránky. Děkujeme za pochopení a ochotu.

RESPIRÁTORY NEJEN PRO SENIORY 70+

Vzhledem k tomu, že jsou od 1. 3. 2021 na mnoha místech povinné respirátory, zajistili jsme jich několik pro naše starší občany. Prozatím máme k dispozici respirátory ffp2 pro seniory ve věku 70 let a více. Každý z uvedené věkové skupiny obdrží 2 respirátory. Doručeny mu budou stejně jako na jaře 2020 do poštovní schránky na začátku příštího týdne (ve dnech 1.-3. 3. 2021).

PRODEJ JABLEK V OBCI POLERADY

Na parkovišti u obecního úřadu bude v sobotu 27.2., 13.3. 27.3.. probíhat prodej jablek.

ZAJIŠTĚNÍ ZŠ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků s trvalým pobytem v obci Polerady:
Pro školní rok 2021/2022 se již v předstihu podařilo zajistit celkem 9 volných míst budoucím žákům 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o 5 míst v ZŠ Brázdim a 4 místa v ZŠ Záryby. 
Zájemci o umístění svých dětí do těchto školských zařízení mohou získat informace o zápisu na webových stránkách obou ZŠ (termíny zápisů do 1. tříd).
Kontakty:
ZŠ Brázdim: www.zs-a-ms-brazdim.cz , ředitel Mgr. Miroslav Čmelík, tel. 604 875 106
ZŠ Záryby: www.zszaryby.cz, ředitelka PaedDr. Miluše Nováková, tel. 326 902 585

POŠTA MRATÍN – DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Oznámení pro občany:
Od 1. 2. 2021 se mění otevírací doba Pošty Mratín takto:

Po: 10:00 – 19:00
Út: 09:00 – 12:00
St: 10:00 – 19:00
Čt: 09:00 – 12:00
Pá: 13:00 – 16:00
So: 09:00 – 12:00

SVOZ ŽLUTÝCH POPELNIC V ROCE 2021

Oznámení pro občany:
Svoz žlutých popelnic s plastem bude stejně jako v minulém roce probíhat v sudé týdny.
Dále upozorňujeme, že pro letošní rok (a následně každý další) bude nutné na žlutou popelnici umístit známku, kterou obdržíte při placení poplatku za svoz komunálního odpadu na obecním úřadě. Připomínáme, že splatnost poplatku je do 31.3.2021 a platbu nelze rozdělit na dvě splátky. Známku na popelnici je tedy nutné umístit do konce března. 

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2020 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška o místních poplatcích. Obsahuje jedinou změnu oproti roku minulému, a to v čl. 14 – Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu:

„Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.“

Prosíme tedy občany, kteří doposud hradili poplatek ve dvou splátkách, aby s touto změnou počítali až si půjdou na obecní úřad pro známku na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Celou vyhlášku č. 1/2020 naleznete na Úřední desce nebo zde

ZMĚNA ÚŘADNÍCH HODIN OD 1. 1. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě usnesení vlády ČR dochází k úpravě úředních hodin obecního úřadu takto:

Pondělí:  08:00 – 13:00
Středa:   11:00 – 16:00

Před osobní návštěvou obecního úřadu je vhodné se telefonicky objednat na tel. 604 443 969

Dále žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail) 

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE JE VCHOD DO BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU MOŽNÝ POUZE PŘES HŘIŠTĚ. DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 9. 11. 2020 byla zahájena již delší dobu připravovaná stavba, obsahující nástavbu a celkové stavební úpravy budovy obecního úřadu.

Prvotním cílem této stavby je vybudování 2 bytových jednotek v původním půdním prostoru objektu, s využitím 100% státní dotace z programu Státního fondu rozvoje bydlení.

Samozřejmě lze konstatovat, že zrovna tato akce není prvotním zájmem rozvoje naší obce, ale vedení obce se musí stále přizpůsobovat aktuálním dotačním výzvám a tak jsme zde pouze úspěšně využili příslušný dotační program, u kterého bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce získáme 2 nájemní byty + celkovou opravu obecního úřadu. Již opravdu potřebnou rekonstrukcí tohoto objektu dojde ke zhodnocení obecního majetku a zisku prvních dvou obecních bytů, určených k pronájmu a tím tedy k dalším pravidelným příjmům do obecního rozpočtu.

Průběžně se stále pracuje na přípravě všech ostatních staveb v naší obci, jako jsou mateřská škola, nové chodníky, veřejné osvětlení, dětské hřiště a spousta dalších, o kterých Vás budeme postupně informovat. Pro všechny akce se zpracovává projektová dokumentace, vyřizují se stavební povolení i žádosti o dotace, bez kterých nejsme bohužel schopni cokoliv sami realizovat. Prozatím se tímto procesem ve všech sférách úspěšně prokousáváme a starosta vytrvale tlačí na všechny příslušné úřady a organizace, aby se postupně naplňovaly veškeré plány v úspěšnou realizaci. Je to běh na dlouhou trať, ale konečně se již rýsují konkrétní cíle našich projektů a tak si držme navzájem palce, ať se v této složité době neuzavře státní kasa pro rozvoj obcí a dočkáme se tolik potřebných změn v naší obci.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzhledem k dotazům našich občanů na vývoj situace s plánovanou výstavbou MŠ Vás tímto informujeme, že tento týden proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v dohledné době budou zahájeny práce na výstavbě základů pro následnou montáž nadzemní části objektu. V té nás zatím bohužel stále brzdí současná situace s Covid-19, díky které stále ještě čekáme na vydání stavebního povolení a následný podpis smlouvy s Ministerstvem financí o přidělení dotace, kterou máme již od června přislíbenou.

Pevně věříme, že se podaří s celou touto složitou anabází dospět k úspěšnému cíli, neboť je to v těchto měsících opravdu prvotní zájem vedení obce a že v září 2021 mateřskou školu otevřeme.

Zároveň se již připravuje projektová dokumentace na následné rozšíření této stavby, a to o navazující výstavbu 2. stupně spolkové základní školy, společné i pro obec Záryby. Pokud se vše podaří, pak by naše děti byly v budoucnu automaticky přijímány na 1. stupeň ZŠ Záryby, včetně zajištění hromadné přepravy, a Zárybské děti by dojížděli na 2. stupeň ZŠ do naší obce.

Držme tedy palce této vizi a našemu starostovi ke zvládnutí všech překážek na cestě k dosažení každého z vytyčených cílů – opravdu to dnes není jednoduché a vše si vyžaduje buldočí trpělivost a odhodlání, samozřejmě za cenu obětování nemalé části soukromého života a rodinné pohody.

REVITALIZACE OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

Po dlouhých letech neustálých podnětů, stížností a zdlouhavého jednání se podařilo vedení obce konečně prosadit u vlastníka pozemků železniční zastávky tolik potřebný celkový úklid tohoto nehostinného prostředí, spojený s demolicí objektu původní železniční hlásky, kácením a mýcením dřevin a opravou příjezdové cesty k objektu výpravny.

S touto činností je i spojený zvýšený provoz nákladních vozidel v naší obci, dopravující z nádraží stavební suť a odpady, který by měl trvat do neděle 7.11.2020.

Zároveň s tím probíhá i dočasné využití těchto pozemků pro mezideponii stavebních materiálů, potřebných pro opravu železniční trati.

Prosíme tedy naše občany, přímo dotčené tímto zvýšeným provozem v ulici od obecního úřadu k železniční stanici, o trpělivost a pochopení, vše by se mělo do konce týdne opět zklidnit.

Jsme rádi, že prostory okolo zastávky budou po letech opět uklizené a nebudou odstrašující vstupní branou do naší obce.

Dobrou zprávou je i zrušení původně plánované demolice objektu výpravny a pokračující jednání obce s vlastníkem o možném dalším využití tohoto objektu i případném odkupu do vlastnictví obce Polerady.

Díky neoblomnosti pana starosty, který vlastníka objektu a přilehlých pozemků neustále nutí k pokračujícímu jednání, tedy jistá naděje stále žije a uvidíme, jak se tato záležitost v budoucnu vyvine.