Aktuality

INFORMACE PRO OBČANY:

Z důvodu karantény bude od 6.12.2021 do 10.122021 obecní úřad UZAVŘEN a úřední hodiny budou v tomto týdnu ZRUŠENY. Děkujeme za pochopení

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední hodiny:
PONDĚLÍ 9-11
STŘEDA 13-15

Mimo úřední hodiny je nutné se předem telefonicky objednat!

TÝDENNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

INFORMACE PRO OBČANY: Od 16. 10. 2021 je opět TÝDENNÍ SVOZ odpadu (černých popelnic). Svoz je každou středu v ranních hodinách. První svoz zimního provozu je tedy 20. 10., další následuje 27. 10. (bez ohledu na barvu známky). Týdenní svoz bude v platnosti do 31. 3. 2022, kdy bude opět zaveden sezónní svoz.

POŠTA MRATÍN –  OTEVÍRACÍ DOBA

Po: 10:00 – 19:00
Út: 09:00 – 12:00
St: 10:00 – 19:00
Čt: 09:00 – 12:00
Pá: 13:00 – 16:00
So: 09:00 – 12:00

NECHCEME TROLEJE DO VESNIC A DO POLÍ

Vážení občané, milí sousedé,
před několika dny jsme na obecních Úředních deskách zveřejnili oznámení EIA „Elektrifikace úseku Praha-Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377, (Praha Letňany-Kostelec nad Labem) na území obcí Veleň, Sluhy, Mratín Brázdim, Polerady a město Kostelec nad Labem“. Toto oznámení EIA nám bylo doručeno 16.7.2021

Mnozí z Vás aktivitu Středočeského kraje a Hlavního města Prahy zavést do našich obcí trolejbusy sledují.

My proti tomuto nesmyslnému nápadu už druhým rokem všemi dostupnými prostředky bojujeme. Kraj na naše opakované připomínky a stížnosti doposud téměř nereagoval. A to navzdory jeho deklaracím, že náš názor bude respektovat – tomu tak zkrátka NENÍ. Jsme jakožto zástupci samospráv a starostové, kteří musí chránit zájmy obcí a zájmy občanů, zcela ignorováni. A to přesto, že z našich obecních rozpočtů hromadnou dopravu spolufinancujeme.

Otevřený dopis hejtmance
Proto jsme se spojili s ostatními dotčenými obcemi, a přistupujeme k razantnějším krokům, o kterých Vás budeme postupně informovat. Prvním z nich je otevřený dopis všech obcí hejtmance Středočeského kraje, který si můžete přečíst zde:
Otevřený dopis starostů – hejtmanka Mgr. Petra Pecková.pdf

Časová osa
Abyste měli i vy lepší představu o vývoji celé kauzy, přikládáme také časovou osu, ve které najdete základní přehled o tom, jaké informace se k nám do obcí dostávaly, jak jsme na ně reagovali, a jaká byla věsměs zpětná vazba, resp. spíše naprostá ignorace našich nesouhlasů a racionálních připomínek:
časová osa aktual_.pdf

Budeme nadále pročítat nekonečné stohy papírů, kterými nás v této věci shora zásobují, budeme dál proti tomuto nesmyslnému záměru bojovat.      

Až si budete prohlížet VIZUALIZACE budoucí podoby obcí, tak se na to raději posaďte !

A protože s nesmyslem má smysl bojovat s humorem, zhotovili jsme i pár vtipů, které najdete v prezentaci za vizualizacemi:
PREZENTACE

Vaše obecní zastupitelstvo

DEŠŤOVÉ VODY V KANALIZAČNÍ SÍTI

Vzhledem k současným provozním problémům na čistírně odpadních vod Polerady, způsobovaných vnikem nadměrného množství dešťových vod do kanalizační sítě v naší obci, bude v blízké době provedena celková revize kanalizačního systému, včetně prověření vedení a těsnosti domovních přípojek a případných nelegálních zaústění dešťových vod ze soukromých pozemků a nemovitostí do oddílné splaškové kanalizace. Opakovaně tímto upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Polerady, že do nově vybudované splaškové kanalizace nesmí být ze Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zaústěny dešťové svody ze střech ani odvodnění zpevněných ploch. Kanalizace slouží výlučně pro odvod splaškových odpadních vod a každým porušením zákonné povinnosti likvidovat dešťové vody na svém pozemku, bez jejich neoprávněného vypouštění do splaškové kanalizace, se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace. Pro bezproblémový provoz naší kanalizace a ČOV, je tedy nutná ukázněnost všech vlastníků napojených nemovitostí a pochopení důležitosti tohoto opatření. Revize domovních přípojek bude prováděna "prokuřováním" které odhalí všechny nelegálně zaústěné dešťové odpady. Pokud o takovýchto případech již nyní sami víte, zapracujte ve vlastním zájmu na nápravě dříve, než bude přikročeno k revizi a následnému správnímu řízení. Termín kontroly je předpokládán nejpozději do 4 týdnů a bude ještě předem oznámen.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

ZAJIŠTĚNÍ ZŠ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků s trvalým pobytem v obci Polerady:
Pro školní rok 2021/2022 se již v předstihu podařilo zajistit celkem 9 volných míst budoucím žákům 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o 5 míst v ZŠ Brázdim a 4 místa v ZŠ Záryby. 
Zájemci o umístění svých dětí do těchto školských zařízení mohou získat informace o zápisu na webových stránkách obou ZŠ (termíny zápisů do 1. tříd).
Kontakty:
ZŠ Brázdim: www.zs-a-ms-brazdim.cz , ředitel Mgr. Miroslav Čmelík, tel. 604 875 106
ZŠ Záryby: www.zszaryby.cz, ředitelka PaedDr. Miluše Nováková, tel. 326 902 585

SVOZ ŽLUTÝCH POPELNIC V ROCE 2021

Oznámení pro občany:
Svoz žlutých popelnic s plastem bude stejně jako v minulém roce probíhat v sudé týdny.
Dále upozorňujeme, že pro letošní rok (a následně každý další) bude nutné na žlutou popelnici umístit známku, kterou obdržíte při placení poplatku za svoz komunálního odpadu na obecním úřadě. Připomínáme, že splatnost poplatku je do 31.3.2021 a platbu nelze rozdělit na dvě splátky. Známku na popelnici je tedy nutné umístit do konce března. 

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2020 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška o místních poplatcích. Obsahuje jedinou změnu oproti roku minulému, a to v čl. 14 – Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu:

„Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.“

Prosíme tedy občany, kteří doposud hradili poplatek ve dvou splátkách, aby s touto změnou počítali až si půjdou na obecní úřad pro známku na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Celou vyhlášku č. 1/2020 naleznete na Úřední desce nebo zde