OBEC POLERADY

1/5

NOVINKY

KOMINICKÉ SLUŽBY

Oznámení pro občany:

Kominictví Vladan Tomaštík bude v naší obci provádět kontrolu komínů dne 29. 1. 2021

 

Jedná se o:

+ každoroční kontroly a čištění komínů na plynná, tuhá a  kapalná paliva dle vyhlášky č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole  a revizi spalinové cesty. CENA  ZA PRŮDUCH  A VYSTAVENÍ  ZPRÁVY ČINÍ 400Kč. Dopravné ani žádné jiné poplatky se neúčtují !

+ prohlídka inspekční kamerou u plynných paliv

+ důkladné čištění  a kontrola u tuhých a  kapalných paliv

+ strojní odstranění dehtu, prodej čistících chemických polen

+ hlídání termínu - než skončí platnost zprávy, budeme Vás kontaktovat        

Zájemci se mohou objednat telefonicky v době od 8 – 18h nebo formou SMS s kompletní adresou na tel: 723 632 782, 723 632 783

EMAIL: kominictvi@volny.cz

DOTAZY : 607 305 140

SVOZ ŽLUTÝCH POPELNIC V LEDNU 2021

Oznámení pro občany:

Svoz žlutých popelnic s plastem bude stejně jako v minulém roce probíhat v sudé týdny, tedy první svoz v roce 2021 bude v pátek 15.1.2021, další bude 29.1.2021. Vzhledem k tomu, že se sešly dva liché týdny za sebou (53. a 1.), bude svozová firma odvážet navíc jeden pytle s plastem umístěným vedle žluté popelnice. Velikost pytle může být maximálně ve velikosti žluté popelnice.

Dále upozorňujeme, že pro letošní rok (a následně každý další) bude nutné na žlutou popelnici umístit známku, kterou obdržíte při placení poplatku za svoz komunálního odpadu na obecním úřadě. Připomínáme, že splatnost poplatku je do 31.3.2021 a platbu nelze rozdělit na dvě splátky. Známku na popelnici je tedy nutné umístit do konce března. 

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2020 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška o místních poplatcích. Obsahuje jedinou změnu oproti roku minulému, a to v čl. 14 - Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu:

 

"Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku."

Prosíme tedy občany, kteří doposud hradili poplatek ve dvou splátkách, aby s touto změnou počítali až si půjdou na obecní úřad pro známku na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Celou vyhlášku č. 1/2020 naleznete na Úřední desce nebo zde

ZMĚNA ÚŘADNÍCH HODIN OD 1. 1. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě usnesení vlády ČR dochází k úpravě úředních hodin obecního úřadu takto:

Pondělí:  08:00 - 13:00

Středa:   11:00 - 16:00

Před osobní návštěvou obecního úřadu je vhodné se telefonicky objednat na tel. 604 443 969

Dále žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail) 

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE JE VCHOD DO

 

BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU MOŽNÝ POUZE PŘES HŘIŠTĚ.

 

DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 9. 11. 2020 byla zahájena již delší dobu připravovaná stavba, obsahující nástavbu a celkové stavební úpravy budovy obecního úřadu.

Prvotním cílem této stavby je vybudování 2 bytových jednotek v původním půdním prostoru objektu, s využitím 100% státní dotace z programu Státního fondu rozvoje bydlení.

Samozřejmě lze konstatovat, že zrovna tato akce není prvotním zájmem rozvoje naší obce, ale vedení obce se musí stále přizpůsobovat aktuálním dotačním výzvám a tak jsme zde pouze úspěšně využili příslušný dotační program, u kterého bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce získáme 2 nájemní byty + celkovou opravu obecního úřadu. Již opravdu potřebnou rekonstrukcí tohoto objektu dojde ke zhodnocení obecního majetku a zisku prvních dvou obecních bytů, určených k pronájmu a tím tedy k dalším pravidelným příjmům do obecního rozpočtu.

Průběžně se stále pracuje na přípravě všech ostatních staveb v naší obci, jako jsou mateřská škola, nové chodníky, veřejné osvětlení, dětské hřiště a spousta dalších, o kterých Vás budeme postupně informovat. Pro všechny akce se zpracovává projektová dokumentace, vyřizují se stavební povolení i žádosti o dotace, bez kterých nejsme bohužel schopni cokoliv sami realizovat. Prozatím se tímto procesem ve všech sférách úspěšně prokousáváme a starosta vytrvale tlačí na všechny příslušné úřady a organizace, aby se postupně naplňovaly veškeré plány v úspěšnou realizaci. Je to běh na dlouhou trať, ale konečně se již rýsují konkrétní cíle našich projektů a tak si držme navzájem palce, ať se v této složité době neuzavře státní kasa pro rozvoj obcí a dočkáme se tolik potřebných změn v naší obci.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzhledem k dotazům našich občanů na vývoj situace s plánovanou výstavbou MŠ Vás tímto informujeme, že tento týden proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v dohledné době budou zahájeny práce na výstavbě základů pro následnou montáž nadzemní části objektu. V té nás zatím bohužel stále brzdí současná situace s Covid-19, díky které stále ještě čekáme na vydání stavebního povolení a následný podpis smlouvy s Ministerstvem financí o přidělení dotace, kterou máme již od června přislíbenou.

 

Pevně věříme, že se podaří s celou touto složitou anabází dospět k úspěšnému cíli, neboť je to v těchto měsících opravdu prvotní zájem vedení obce a že v září 2021 mateřskou školu otevřeme.

Zároveň se již připravuje projektová dokumentace na následné rozšíření této stavby, a to o navazující výstavbu 2. stupně spolkové základní školy, společné i pro obec Záryby. Pokud se vše podaří, pak by naše děti byly v budoucnu automaticky přijímány na 1. stupeň ZŠ Záryby, včetně zajištění hromadné přepravy, a Zárybské děti by dojížděli na 2. stupeň ZŠ do naší obce.

Držme tedy palce této vizi a našemu starostovi ke zvládnutí všech překážek na cestě k dosažení každého z vytyčených cílů – opravdu to dnes není jednoduché a vše si vyžaduje buldočí trpělivost a odhodlání, samozřejmě za cenu obětování nemalé části soukromého života a rodinné pohody.

 

REVITALIZACE OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

Po dlouhých letech neustálých podnětů, stížností a zdlouhavého jednání se podařilo vedení obce konečně prosadit u vlastníka pozemků železniční zastávky tolik potřebný celkový úklid tohoto nehostinného prostředí, spojený s demolicí objektu původní železniční hlásky, kácením a mýcením dřevin a opravou příjezdové cesty k objektu výpravny.

S touto činností je i spojený zvýšený provoz nákladních vozidel v naší obci, dopravující z nádraží stavební suť a odpady, který by měl trvat do neděle 7.11.2020.

Zároveň s tím probíhá i dočasné využití těchto pozemků pro mezideponii stavebních materiálů, potřebných pro opravu železniční trati.

Prosíme tedy naše občany, přímo dotčené tímto zvýšeným provozem v ulici od obecního úřadu k železniční stanici, o trpělivost a pochopení, vše by se mělo do konce týdne opět zklidnit.

Jsme rádi, že prostory okolo zastávky budou po letech opět uklizené a nebudou odstrašující vstupní branou do naší obce.

Dobrou zprávou je i zrušení původně plánované demolice objektu výpravny a pokračující jednání obce s vlastníkem o možném dalším využití tohoto objektu i případném odkupu do vlastnictví obce Polerady.

Díky neoblomnosti pana starosty, který vlastníka objektu a přilehlých pozemků neustále nutí k pokračujícímu jednání, tedy jistá naděje stále žije a uvidíme, jak se tato záležitost v budoucnu vyvine.

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama