Aktuality

PRODLOUŽENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OD 1. 1. DO 31. 3. 2023

Od 1. ledna do 31. března 2023 pro Vás jako každý rok prodlužujeme úřední hodiny z důvodu platby poplatků za odpady a psy.
Mimo úřední hodiny je NUTNÉ se předem telefonicky objednat na tel. čísle 603 884 140.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY MRATÍN

Vycházka Jarní květy v Polabí

MAS – Střední Polabí, z.s., zve zájemce na další vycházku z volného cyklu Polabské toulky přírodou, tentokrát zaměřenou na lužní lesy a jarní květiny, které v v tuto roční dobu vytvářejí v lesích krásný jarní aspekt. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKALDNÍ ŠKOLY SLUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Sluhy pro školní rok 2023/2024 naleznete v přiloženém letáku.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRÁZDIM PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Brázdim pro školní rok 2023/2024 naleznete v přiloženém letáku.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2023

Letos jsme pro Vás opět připravili kalendář akcí na rok 2023, který Vám v nejbližších dnech přistane v poštovních schránkách.
Kromě svozu všeho odpadu zde naleznete i termíny voleb, termíny přistavení nebezpečného a velkoobjemových kontejnerů a v neposlední řadě akce našeho spolku.
Věříme, že i v letošním roce pro Vás bude kalendář užitečným pomocníkem.
Kalendáře jsou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM NA ROK 2023

STOČNÉ NA ROK 2023

Na základě kalkulace provozovatele kanalizace a ČOV Polerady VaK Beroun a. s činí od 1. 1. 2023 výše stočného 68,77 Kč/m3 bez DPH, reps. 75,65 , - Kč/m3 s DPH.
BÚ k úhradě stočného: 5012008213/5500
Více informací naleznete v přiložené kalkulaci.

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ PLATNÉ OD 11. 12. 2022

Z důvodu uzavírky mostu v Mratíně dojde od 11. prosince 2022 k úpravě objízdných tras pro linku 377. Nově bude zavedena trasa z Mratína do Kostelce přes zastávku Polerady, Rozcestí.
Důvodem zavedení této změny je omezení potkávání autobusů na objízdné trase s ohledem na šířkové poměry jednotlivých komunikací. Tato změna způsobuje změny v příjezdech a odjezdech linky 377 do Kostelce, a proto dochází i k posunům spojů na lince 477.
V příloze naleznete upravené výlukové jízdní řády linek 377 a 477.

linka 377
linka 477

INFORMACE K ODPADŮM

Dne 19. 10. 2022 byl zahájen týdenní svoz komunálního odpadu, který bude ukončen 31. 03. 2023.

SVOZ ŽLUTÝCH NÁDOB V ROCE 2023

Svoz žlutých popelnic na plast bude v roce 2023 pokračovat stejně jako v roce minulém, a to každý sudý pátek. Stejně jako v roce minulém zůstává tato služba pro naše občany ZDARMA.

UZAVÍRKA SILNICE Č. II/244 V MRATÍNĚ

Na základě oznámení o zahájení řízení z MěÚ Brandýs nad Labem Vám sdělujeme, že je naplánována uzavírka silnice č. II/244 v Mratíně v navrhovaném termínu 07. 11. 2022 - 31. 05. 2023. Přesný termín uzavírky bude upřesněn. Objízdná trasa povede přes křižovatku Polerady rozcestí, viz přiložená mapka.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ O 3 BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

Vzhledem k množícím se žádostem o dostavby přidružených staveb k rodinným domům o třech bytových jednotkách, vybudovaných v naší obci společností Baracom a.s., upozorňujeme jejich spolumajitele na nezbytné dodržování podmínek zastavěnosti stavebních pozemků, stanovených platným Územním plánem obce Polerady, bez nichž není možné plánované přístavby povolit. Jedná se zejména o dodržení předepsaných poměrů zastavěnosti pozemku a výměr zeleně, dle těchto podmínek prostorového uspořádání:

– maximální zastavění pozemků o rozloze 800 m2 a větších je stanoveno na 30 %, u
pozemků menších jak 800 m2 na 40 %;
– minimálně 40 % jednotlivých pozemků bude tvořit zeleň. 

Do zastavěných ploch se počítají všechny zastřešené objekty, tedy i bazény se zastřešením nebo dřevěné terasy s pevnou střechou. Do plochy zeleně se pak nepočítají žádné zpevněné plochy (parkovací místa, chodníčky) ani pevně instalované bazény bez zastřešení, skleníky, zahradní domky apod.

Při vlastní žádosti o povolení nových staveb na pozemcích rodinných domů se třemi bytovými jednotkami je tedy nutné správně vymezit stávající zastavěné plochy a plochy zeleně a s novými stavbami se vejít do předepsaných výměr. V případě úmyslného zkreslení skutečnosti hrozí od stavebního úřadu finanční sankce a nařízení k odstranění nepovolených staveb.

Dále si dovolujeme upozornit majitele těchto rodinných domů, že všechny stavby na daném pozemku jsou vždy spoluvlastněny všemi spolumajiteli nemovitosti, i když jsou investicí pouze jednoho z vlastníků. Tuto skutečnost si mnoho obyvatelů neuvědomuje a mohou pak vyvstat problémy při prodeji podílu z nemovitosti či uplatňování vlastnických práv. Z pohledu stavebního zákona se jedná stále o standardní „vícegenerační“ rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, u kterého nelze oddělit jednotlivé podíly spoluvlastníků na společných částech domu, ani rozdělit pozemek. O každou novou stavbu musí společně požádat všichni spoluvlastníci a tak budou následně i uvedeni v katastru nemovitostí.

ODPADY V OBCI

Vzhledem k častým dotazům nejen na výši ceny za svoz odpadu, ale také na systém svozu v naší obci, kdy v základním poplatku máme takzvaný "sezónní svoz", rozhodli jsme se ukázat vám, jaký je vývoj příjmů a výdajů od roku 2017. Za rok 2022 je zachycen příjem a výdej k srpnu 2022, kdy příjem se do konce roku už téměř nezvýší, ale platby nás ještě čekají nemalé. Odhad konečného stavu v prosinci je pro rok 2022 zhruba -280.000,-. Pokud bychom zavedli celoroční týdenní svoz bez výrazného zvýšení poplatku za svoz odpadu pro vás pro občany, obec by musela doplácet nemalé prostředky.

CHODNÍKY V NAŠÍ OBCI

Uvědomujeme si dlouhodobě špatný stav chodníků v naší obci a již více než 2 roky řešíme majetko-právní záležitosti k získání stavebního povolení na jejich rekonstrukci. A jelikož úsilí pana starosty nezná mezí, můžeme vám s radostí oznámit, že máme nyní souhlasy všech majitelů pozemků, projektovou dokumentaci a vrháme se do získání stavebního povolení. Následovat bude žádost o dotaci a doufejme, že pak již samotná rekonstrukce.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Po dlouhém a složitém jednání s ČEZem se podařilo podepsat situační plán ke stavebnímu povolení KE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ v celé naší obci. Tím dojde ke zrušení starého nadzemního vedení, které je v havarijním stavu včetně veřejného osvětlení. Po získání stavebního povolení zahájí ČEZ práce. Původní plány ČEZu na zapuštění vedení do země byly na rok 2030 a tak bereme jako velký úspěch, že se vše podařilo panu starostovi zajistit již nyní.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Užitečné odkazy: