Život v naší obci…

Svaz včelařů

Scientists in Finland develop a promising bee vaccine

Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Předmětem je chov včely medonosné. Zásadním přínosem včelařské činnosti je opylení rostlin včelami. Výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Včelaření se v obci Polerady věnují členové spolku VČELAŘI BRANDÝSKO  http://vcelari-brandysko.cz/ .

Myslivecké sdružení

Místo sdružení budou spolky, stát více dohlédne na jejich fungování -  iDNES.cz

Myslivost byla v našem okolí provozována od nepaměti.

V katastru obce Polerady dnes myslivecky hospodaří Myslivecký spolek Brázdim. V roce 2015 dovršil spolek 25 let své existence, přičemž jeho členská základna čítá 17 členů. Myslivci kromě své hlavní práce, tj. ochrana a péče o zvěř, se také snaží zmírňovat následky intenzivní zemědělské činnosti a dále spolupracují s obcí při udržování pořádku a čistoty v okolí obce. Myslivci rovněž organizují už tradiční „Poslední leč“ v místní obecní hospodě.

Obecně prospěšný spolek Pro Polerady

Toto místní občanské sdružení má ve svém programu hlavně pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti i dospělé, zvelebení obce a jejího okolí a spolupráci s ostatními spolky v obci i okolí. Ujali se tradičních akcí v obci, které aktivně doplňují o nové aktivity, zaměřené převážně pro naše nejmenší občany. Navíc si osvojili pravidelné úklidy nepořádku a menších černých skládek v nejbližším okolí obce, čímž úspěšně pečují o naše společné životní prostředí.

VIZITKA