Forecast partly cloudy weather icon -

Chcete se podívat, jaké je počasí v Poleradech nebo jaké počasí je pro příští dny předpovídáno? Stačí kliknout na tento odkaz: www.slunecno.cz .

V okolí naší obce se nachází plno zajímavých památek a turisticky oblíbených destinací. Pro obyvatele i návštěvníky obce zde uvádíme přehled vybraných turistických cílů a tipů na výlety. 

Cyklistika

V blízkosti Polerad vedou cyklotrasy:

 • č. 24 „Labská“ Stará Boleslav – Kostelec nad Labem – Neratovice – Mělník
 • č. 0019 Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem – Hradišťko
 • č. 8196 z Brandýsa nad Labem, která pokračuje trasou 0034 ve směru na Prahu

Pěší turistika

V okolí obce vedou turistické trasy:

 • Kostelec nad Labem – Křenek – Lhota – Hlavenec (červená)
 • Miškovice – Brázdim – Jenštejn – Vinoř (červená)
 • Mratín – Měšice – Líbeznice (zelená)
 • Kojetice – Lobkovice – Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem (žlutá)

Hrady a zámky v okolí

Přírodní koupání

 • Jezero Lhota
 • Jezero Konětopy
 • Jezero Ovčáry
 • Proboštská jezera
 • Pískovna Sadská
 • Pískovna Mlékojedy

Muzea

 • Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
 • Letecké muzeum Kbely
 • Muzeum másla v Máslovicích
 • Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem
 • Muzeum Benátky nad Jizerou
 • Moto muzeum Přerov nad Labem
 • Městské muzeum v Čelákovicích
 • Dům Jana Palacha ve Všetatech

Ostatní turistické cíle v okolí

 • Přírodní památka Kuchyňka
 • Zlatý kopec
 • Tvrz Dřevčice
 • Tvrz Čelákovice
 • Ostrá – Historická vesnice umění a řemesel Botanicus
 • Starý Vestec – Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže
 • Přírodní památka Písečný přesyp u Píst
 • Přírodní park Kersko
 • Rozhledna Kostelní Hlavno
 • Pomník císaře Karla VI. v Hlavenci
 • Zábavní park Mirakulum Milovice
 • Hummer Tvrz

Tipy na výlety

Naučná stezka „Krajinou Rudolfa II.“

Společný projekt tří měst Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Lysé nad Labem a Benátek nad Jizerou – naučná stezka, která představuje Rudolfa II. z poněkud méně známého úhlu pohledu jako milovníka zahrad, lesů a lovů. Na stezce půjdete či pojedete po stopách nejen samotného císaře, ale i jeho předchůdců a následovníků, kteří svými počiny dotvářeli krajinu mezi Labem a Jizerou.

Stezka měří celkem 65 km a vede z Brandýsa nad Labem přes Lysou nad Labem do Benátek nad Jizerou po levé straně toku řeky Jizery a zpět do Brandýsa nad Labem po pravé straně toku řeky. Provede Vás nejen zámeckými zahradami, ale tak dalšími 17 zastaveními, kde se z informačních tabulí dozvíte řadou historických zajímavostí. Ty jsou doplněny rytinami, historickými mapami, obrazy a plány.

Náročnost mírná – rovina, vhodné i pro rodiny s dětmi. Části trasy vedou po silnici, části po zpevněných komunikacích, místy lesní cesta nebo pěšina.

Polabská cyklostezka – 0019

Více než deset kilometrů stezky lemující břeh řeky Labe využívají cyklisté, pěší, vozíčkáři i bruslaři.Informace získáte u zvukových klikotočů, pauzu strávíte u zastřešených odpočívadel, která jsou doplněna herními prvky. Trasa vede z Kostelce nad Labem, přes Záryby, Brandýs nad Labem – Starou Boleslav do Lázní Toušeň.

Náročnost – mírná, vhodné i pro rodiny s dětmi. Celá trasa mimo silniční provoz.

Brandýs nad Labem

Ve městě Brandýs nad Labem najdeme řadu významných památek. Z doby gotiky je to například kostel sv. Vavřince s dochovanou freskovou výzdobou ze 14. století  a později barokně přestavěný kostel sv. Petra.Významnou renesanční stavbou je kostel Obrácení sv. Pavla, postavený v letech 1541 – 1542 milánským stavitelem Matteo Borgorellim, původně jako modlitebna Jednoty bratrské. Nesmírně cennou, plně dochovanou renesanční stavbou je také podzámecký most z roku 1603, jeden z nejstarších kamenných mostů v Čechách, těsně přiléhající k mlýnu, který v téže době se svými jedenácti moučnými koly patřil k největším v Čechách. Z bohatých časů renesance se na náměstí dochovala původní radnice a některé obytné domy, mezi nimi tzv. dům Valdštejnský a také Arnoldinovský č. p. 97, kde je umístěno dnešní Oblastní muzeum, a nedaleko náměstí velmi pozoruhodná katovna, zdobená sgrafity.

 K významným stavbám baroka v Brandýse nad Labem patří děkanství a zvonice z roku 1773 u kostela Obrácení sv. Pavla se sousoším sv. Jana Nepomuckého. Zcela neopakovatelnou stavbou je barokní zámecký pivovar, jediný známý objekt průmyslového charakteru stavěný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, který svou velkorysou architekturou nezapře dvorního stavitele paláců a chrámů a důstojně doplňuje brandýský zámecký okrsek. Od poloviny 16. století se začali ve městě usazovat židé a roku 1568 tedy byl na místě bývalého hliniště založen židovský hřbitov, který je se svými náhrobky z druhé poloviny 16. století jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.

Stará Boleslav

​Stará Boleslav, jejíž tři hlavní kostely byly prohlášeny národními kulturními památkami, nabízí řadu dalších pozoruhodností. Velký ctitel knížete sv. Václava, císař Karel IV., který v kraji často pobýval na honitbách kolem nedaleké Toušeně,  nechal obehnat Starou Boleslav novou kamennou zdí a zbudoval dvě vstupní brány, z nichž jedna se dodnes dochovala. O mnohem starší kamenné zdi, stavěné už Boleslavem I. dle římského způsobu, se zmiňuje  kronikář Kosmas. Pochybnosti historiků o věrohodnosti této informace vyvrátil archeologický průzkum, který ve Staré Boleslavi probíhal v roce 1992 a který objevil základy tohoto zdiva v děkanské zahradě.

Temným obdobím pro Starou Boleslav byly husitské války, kdy většina staveb včetně kostela sv. Václava a boleslavského hradu byla vypálena a velké škody napáchala zde, podobně jako v Brandýse, třicetiletá válka, kdy bylo také Paladium ukradeno a navráceno zpět zásluhou císaře Ferdinanda III. roku 1638 v rámci velké poutní slavnosti.

Z barokní Staré Boleslavi jsou zvlášť zajímavé kanovnické domy z let 1733 – 1770, bývalé proboštství postavené podle návrhu K. I. Dientzenhofera, dále děkanství postavené Filipem Spannbruckerem v letech 1710 – 1712, kaple blahoslaveného Podivena z roku 1738 také zřejmě dle Dientzenhofera návrhu, Jezuitská rezidence z konce 17. století a císařský zájezdní hostinec Slovanský dvůr.

V důsledku tereziánských a josefínských reforem se začala Stará Boleslav rozrůstat, byla však znovu stižena válečnými útrapami. Za prusko – rakouské války v roce 1757 lehla část Staré Boleslavi popelem a přímo u kostela Nanebevzetí Panny Marie byla svedena bitva, při níž padl pruský generál von Wartenberg. Byl pochován v kryptě kostela a na památku bitvy byla do jeho vnější fasády zazděna dělová koule.

Roku 1820 byl nedaleko města objeven pramen s minerální vodou, který se stal základem lázní Houštka. Lesopark a lázně Houštka jsou spojeny s osobou císaře Františka I., jehož návštěvu tu připomíná empirový sloup, i habsburského arcivévody Karla Salvátora, který tu vybudoval velký lázeňský dům.