Projekt "Úprava veřejného prostranství u obecního úřadu v obci Polerady"

Ve spolupráci s MAS Střední Polabí a SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) jsme provedli kultivaci veřejného prostranství u obecního úřadu v obci s cílem vytvoření odpočinkového místa a prostoru pro komunitní setkávání. Pro děti všech věkových kategorií se zde nachází herní prvek zaměřený na rozvoj motorických dovedností. V severní části prostranství jsou na ocelové kůly nainstalovány dvě houpací sítě, které jsou určené k hrám a relaxaci. Edukativní prvek s lavicemi poskytuje možnost posezení ve stínu nebo úkryt před nepohodou. Tyto prvky propojuje cestní síť s mlatovým povrchem, která tvoří krátký vycházkový okruh. Vytvořil se zde tak prostor určený pro aktivní i pasivní odpočinek dětí, mládeže i dospělých.