Odůvodnění
Srovnávací text
Výrok
01 Výkres základního členění
02 Hlavní výkres
03 Etapizace
04 Koordinační výkres
05 Zábory ZPF
06 Tabulka zábory ZPF