Úřední deska

Závěrečný účet obce Polerady za rok 2018

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Stč. kraj - hromadný předpisný seznam

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Stč. kraje, Odbor školství - Oznámení o návrhu stanovení školského obvodu pro obec Polerady

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Stč. kraje, Odbor školství - Oznámení o návrhu stanovení školského obvodu pro obec Polerady

Nařízení obce Polerady č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Polerady

Návrh rozpočtu DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady pro rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.1/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.2/2019 o systému nakládání s komunálními odpady

Návrh rozpočtu obce Polerady pro rok 2020

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče - Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Polerady

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče - veřejné projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama