Úřední deska

Nařízení obce Polerady č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Polerady

Návrh rozpočtu DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady pro rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.1/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.2/2019 o systému nakládání s komunálními odpady

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích.

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu - veřejné projednání návrhu Změny č.9 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích.

Závěrečný účet obce Polerady ze rok 2019

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje - vyrozumění členů OVK o termínech školení

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama